Rychlý kontakt 721 821 296, rf-technik@rf-technik.cz

Košík je prázdný
SLUŽBY Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky, Reklamační řád

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností RF Technik spol. s r.o.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

 

RF Technik spol. s r.o., se sídlem Mistrovská 226/6, 108 00 Praha 10, IČ: 48033430, DIČ:CZ48033430, zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, oddíle C, vložka 14740

 

a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

 

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající

 • Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

 • Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
   

Kupní smlouva

 

 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

 • V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 • V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 • Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu

 • Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
   

Potvrzení objednávky

 

 • Potvrzení Vaší objednávky s její kompletní rekapitulací vám bude zasláno na emailovou adresu, kterou jste zadali v objednávkovém formuláři.

 • Pokud naleznete jakoukoli nesrovnalost, obratem nás informujte. Budeme tak schopni před odesláním vaši objednávku opravit.
   

Rozpor s kupní smlouvou

 

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď doplněním, výměnou věci, nebo její opravou.
 • Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

   

Shoda s kupní smlouvou

 

 • Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
   

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 • V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti na adrese prodejny.

 • Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

 • Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

 • Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

 • Zboží  musí být odesláno na adresu prodávajícího, v původním obalu, kompletní a nepoškozené.

 • Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

 • Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
   

Vrácení peněz

 

 • Při splnění těchto podmínek bude kupujícímu vrácena finanční částka do cca 30 dnů od obdržení vráceného zboží.

 

Ceny

 

 • Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky.

 • Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.
   

ZPŮSOBY PLATBY

 

Dobírka

 • 100,- Kč bez DPH v rámci České republiky.

 • Přepravní společnosti PPL uhradíte částku, která je uvedená ve Vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží. Lze platit i platební kartou.
   

Bankovní převod

 • Platbu můžete uskutečnit předem bankovním převodem na náš účet: Raiffeisenbank - 5002932007/5500

 • Po odeslání potvrzení objednávky Vám zašleme fakturu – částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol.

 • Zboží odesíláme ihned po obdržení platby (pokud je skladem) nejpozději následující pracovní den po připsání částky na účet..

 • Při převzetí zásilky od PPL již nic neplatíte.
   

DODACÍ A DOPRAVNÍ PODMÍNKY

 • Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH neplatíte poštovné a balné, které jinak činí:

 • při dobírce 100,- Kč bez DPH.

 • při platbě bankovním převodem 80,- Kč bez DPH.

 • Pokud je objednané zboží skladem, odesíláme jej v den objednání (při objednání v pracovní den do 12 hod) nebo nejpozději následující pracovní den.

 • Pokud zboží není skladem, dodací lhůta je 7 až 14 dní. Pokud by měla být dodací lhůta delší, budeme vás kontaktovat.

 • Zboží doručuje přepravní společnost PPL obvykle již druhý pracovní den!

 • Pokud nebudete zastiženi doma, pokusí se PPL doručit zboží následující pracovní den nebo se s Vámi pracovník PPL dohodne na jiném termínu doručení.

 • V případě, že PPL nebude moct doručit zásilku ani na druhý termín, je zboží odesláno zpět do RF Technik. Za opětovné zaslání účtujeme poštovné 80,- Kč bez DPH při platbě předem nebo 100,- Kč bez DPH při doručení na dobírku.

Zboží lze zakoupit nebo vyzvednout i osobně v naší prodejně:
 

RF Technik spol. s r.o.
Mstětice 16,
250 91, Zeleneč-Mstětice

Praha - Východ

Kontrola zásilky

 

 • Při převzetí zásilky je spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky.

 • Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít.

 • Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci.
   

JSME TU PRO VÁS!
 

 • V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat!
   

Jsme  připraveni Vám pomoci s výběrem zboží a realizací nákupu, popř. reklamací zboží každý pracovní den od 8:00 do 16:30 hod., v Pá: od 8.00 do 15.00 hod.


Email: rf-technik@rf-technik.cz
Telefon: 274 772 025, 274 770 687
Mobil: 721 821 296 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční doba

 

 • Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší.

 • Záruční doba začíná běžet od vyplněného data v záručním listě, nebo na faktuře - tzn. data odeslání zboží.

 

Záruční list

 

 • Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list).

 • Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci.

 • Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo.
   

Uplatnění reklamace

 

 • Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc.

 • V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

 • Zašlete reklamované zboží (včetně kopie faktury, dodacího listu, záručního listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu.
   

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:
 

RF Technik spol. s r.o.

Mstětice 16,
250 91, Zeleneč-Mstětice

Praha - Východ

 

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením:
Jiří Bareš
rf-technik@rf-technik.cz
tel: 274 772 025, 274 770 687
 

 • Reklamaci je možné uplatňovat i osobně v provozovně společnosti na výše uvedené adrese pro uplatnění reklamací.

 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
   

Rozsah záruky
 

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 • U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 • Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 • Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

 • Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.
   

Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem
 

 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

 • Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 • Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
   

Vyřízení reklamace
 

 • Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění.

 • V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

 • Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

 

RF Technik, spol. s r.o., Mstětice 16, 250 91, Zeleneč-Mstětice
Tel .: 274 77 20 25, 274 77 06 87  GSM: 721 821 296  IČ: 48033430

Otevírací doba: Po-Čt 8-16:30  Pá 8-15